X
تبلیغات
رایتل

هنوز در سفرم

جمعه 15 اردیبهشت‌ماه سال 1391 ساعت 08:30 ب.ظ

گویه‌ها - جمعه 15-2-91

 

·         مسلما به محض آنکه هدف متعالی کنار گذاشته شود، تمامی توجه بر زندگی فردی و خودآگاهی متمرکز می‌شود. این اجتناب ناپذیر است.

·         لطیفه مربوط به قرون وسطی: شوالیه قرن سیزدهمی که زندانی اش می‌کنند و به سیاهچال می‌اندازندش بالاخره بعد از تحمل سالها عذاب  صبرش لبریز می‌شود، مشت می کوبد و فریاد می زند اگر این قرون وسطی لعنتی تمام شود می دانم با شما چه کنم!

·         تفاوت من و خود : خود چیزی است که من را در خود دارد و من رعیت آن به شمار می‌آید. خودآگاه و ناخودآگاه. خود در فلسفه‌ی شرقی پیر فرزانه است. +یونگ

·         Neti neti نه این نه آن. هندی.

·         سوژه: فاعلی و موضوعی (ذهنیت)

·         من بخش بسیار کوچکی از خود است. من مثل یک Ram  عمل می‌کند در حالی که می‌توان گفت بخش پردازشی کامپیوتر یک خود است. من حقیر است اما خود پیر دانا است. من‌توان من را ارتقا داد و نباید ازو غافل شد.

·         پیر فرزانه –خود ، خود شاعر بزرگتر است و پشت سر شاعری نشسته است که شعرش را به اصلاح می‌گوید. شاعر پشت سر مهمتر ازین شاعر پیش رو است. ولی در پشت سر همه‌ی شمس و پیر مغان و خضر  و دئونیزوس روح زنانه‌ی هستی وجود دارد.  رضا براهنی – زرتشت و نیچه اضافه شود.

·         Normal  یعنی عمودی.

·         تکرار مکرر میزان‌های سکوت تا ابدیت صدا. – بهتر بود می‌گفت توالی مکرر. تکرار مکرر حشو است.

·         بازگشت جاودان نیچه. مسیر صاف و مسیر خطرناک توچال. مسیر خطرناک ایجاد دیالکتیک می کند. مسیر پر از سنگ‌ها و خطر‌ها. رسیدن به آبشار چیزی‌است. مفهومی ندارد. مهم مسیر است. در مسیر خطر رفتن انسان را فرا می‌سازد، نه ایستادن بر قله‌ای بی معنا.سخت رفتن. نیچه می‌گوید در خطر زیستن. می‌گوید هرچه تو را نکشد قوی‌تر می‌سازد.

·         موفقیت یعنی آفریدن چیزی فراتر از خود. خوب است که این را به همه آموخت.

·         I don’t like a perfect, Platonic world. In a perfect world, it’s possible- and true- to say “ There is no way”

·         Guilio Camillo tried to show We as actors, life as a theatre, a show. All we do does have a backup in backstage, like the memory machine. Memory machine is a building that includes all the locus and images.

·         خود بزرگ بینی نتیجه فعالیت خلاق بازداشته شده است. +یونگ

·         گیاه و شبح – حیوان (زمین) و روح

·         در چنین مواقعی از سیاست سینکرونایز باید استفاده بکنیم. مانند اینه ای هر عمل او را تقلید کنیم.

·         اگر بپذیریم روحی هست، جنون را چگونه تعبیر می کنیم؟  پس روحی نیست. روان هست.

·         نیروهای متضاد در درون ما با هم می جنگند و عقده ها را شکل می دهند. اراده من باید آن خواست را بخواهد که من میخواهم. (خواستار خواست خویش باش.)

·         با نوشتن و عینیت دادن به کارهای ناتمام آنها را تمام می کنم.

·         در نوشتن آن خطی را می پسندم که با آگاهی از مسئولیت نوشته و با تمرکز تمام و شجاعانه نوشته شود.